Tres tipus de pedra per fer rocalles

Existeixen diferents tipus de pedra per realitzar rocalles o murs de pedra, entre elles trobem:

 

Pedra caliça:

Aquest tipus de pedra és una roca sedimentaria composta majoritàriament per carbonat de calci (CaCO3), generalment calcita. També pot contenir petites quantitas de minerals com argila, hematita, siderita, quars, etc., que modifiquen (de vegades sensiblement) el color i el grau de coherència de la roca. El caràcter pràcticament monomineral de las calices permet reconeix-les fàcilment gràcies a dues característiques físiques i químiques fonamentals de la calcita: és menys dura que el coure (la seva duresa a l’escala de Mhos es de 3) i reacciona amb efervescència en presencia d’àcids tals com l’àcid

Font Wikipedia

 

Pedres granítiques

Aquest tipus de pedra, és una roca ignea plutònica constituïda essencialment per quars, feldespat i mica.Mentres segons la Unió Internacional de Ciències Geològiques té una composició estricte, el mot granet es habitualment usat dins i fora de la geologia en un sentit més ampli incluint roques com tonalitas i sienitas de quars.

Font Wikipedia

 

Pedra arenisca

Aquest tipus de pedra és una roca sedimentaria de tius detrític, de color variable, que conte “clastos” del tamany de la sorra. darrera les lutitas son les roques sedimentaries més comuns en l’escorça terrestre. Les arenisques contenen espais intersticials entre els seus grans. En pedres d’origen recent aquests espais estan sense materials sólids de mentres que en pedres antigues estan replens d’una matriu o de ciment de silici o carbonat de calci.Si els espais intersticials no estan totalment replens de minerals precipitats i hi ha certa porositat aquests poden estar replens d’aigua o petroli,en quant als grans estan compostos de quars,feldespat o fragments de roca.

Font Wikipedia

 

Aquest tres tipus de pedra son els més usuals quan tenim que fer un mur de pedra.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Zona Privada Powered By Agencia Marketing Online