Quatre passos per construir un mur de pedra o rocalla

construccion muro de piedra barcelona, construccion rocalla barcelona, construccion escullera barcelona

Per construir un bon mur de pedra o rocalla s’han de seguir un sèrie de passos que a continuació detallem:

 

Primer s’ha de fer una bona fonamentació, aquesta ha de tindre la profunditat suficient per poder suportar les càrregues que te dita escullera, normalment aquesta fonamentació es fa amb la mateixa pedra que després es farà el mur de pedra, ha d’estar ben assentada i sobretot ha d’estar en contacte amb el terreny ferm.

 

Segon s’ha de començar a col·locar les pedres de més gran tamany a la base de la rocalla per així donar consistència al mur de pedra i ha de tenir una lleugera inclinació cap al costat on suportarà la terra.

 

Tercer  una vegada tenim la base ben assentada anem col·locant la resta de pedres una sobre l’altre entrelligant-les entre si per així obtenir una millor estabilitat, col·locant pedres de gran tamany i pedres de menor tamany, d’aquesta forma aconseguirem una major estabilitat del mur de pedra.

 

Quart per acabr el mur de pedra o rocalla i a sobre donar-li un toc més bonic es pot col·locar plantes entre els forats de les pedres, això ajudarà a que la terra de darrera del mur s’estabilitzi millor ja que les arrels ajudaran aquesta feina.

 

Això són quatre pasos molt bàsics de com s’ha de fer un mur de pedra o rocalla, en el nostre cas avanç de començar qualsevol mur o escullera fem una visita on es tindrà que construir i analitzem tots els detalls per que aquest mur de pedra que construirem sigui el més estable possible, aquesta es una de les nostres diferencies, ja que per nosaltres el que prima es la qualitat dels murs o rocalles.

 

Construcció de murs de pedra

construccion muro de piedra barcelona, construccion rocalla barcelona, construccion escullera barcelona

Un dels tipus de contenció de terres més bonics que hi ha  és el que es realitza amb pedra, aquest tipus de mur rep diversos noms com rocalla, escullera o simplement murs de pedra.

 

Per la construcció d’aquest tipus de mur s’utilitzen pedres de gran tamany, aproximadament d’un metre cúbic.

 

Les millors són les que tenen forma quadrada ja que l’encaix entre elles es millor, però hi ha tot tipus de pedra que es pot utilitzar com els bolos de granet.

 

Aquest tipus de mur a part de fer la funció de suport de terres també per la seva bellesa s’utilitza a la jardineria, per igualar les cotes dels jardins o bé per ressaltar algun tipus de vegetació.

 

 

Zona Privada Powered By Agencia Marketing Online