Tres tipus de pedra per fer rocalles

construccion muro de piedra barcelona, construccion rocalla barcelona, construccion escullera barcelona

Existeixen diferents tipus de pedra per realitzar rocalles o murs de pedra, entre elles trobem:

 

Pedra caliça:

Aquest tipus de pedra és una roca sedimentaria composta majoritàriament per carbonat de calci (CaCO3), generalment calcita. També pot contenir petites quantitas de minerals com argila, hematita, siderita, quars, etc., que modifiquen (de vegades sensiblement) el color i el grau de coherència de la roca. El caràcter pràcticament monomineral de las calices permet reconeix-les fàcilment gràcies a dues característiques físiques i químiques fonamentals de la calcita: és menys dura que el coure (la seva duresa a l’escala de Mhos es de 3) i reacciona amb efervescència en presencia d’àcids tals com l’àcid

Font Wikipedia

 

Pedres granítiques

Aquest tipus de pedra, és una roca ignea plutònica constituïda essencialment per quars, feldespat i mica.Mentres segons la Unió Internacional de Ciències Geològiques té una composició estricte, el mot granet es habitualment usat dins i fora de la geologia en un sentit més ampli incluint roques com tonalitas i sienitas de quars.

Font Wikipedia

 

Pedra arenisca

Aquest tipus de pedra és una roca sedimentaria de tius detrític, de color variable, que conte “clastos” del tamany de la sorra. darrera les lutitas son les roques sedimentaries més comuns en l’escorça terrestre. Les arenisques contenen espais intersticials entre els seus grans. En pedres d’origen recent aquests espais estan sense materials sólids de mentres que en pedres antigues estan replens d’una matriu o de ciment de silici o carbonat de calci.Si els espais intersticials no estan totalment replens de minerals precipitats i hi ha certa porositat aquests poden estar replens d’aigua o petroli,en quant als grans estan compostos de quars,feldespat o fragments de roca.

Font Wikipedia

 

Aquest tres tipus de pedra son els més usuals quan tenim que fer un mur de pedra.

 

Quatre passos per construir un mur de pedra o rocalla

construccion muro de piedra barcelona, construccion rocalla barcelona, construccion escullera barcelona

Per construir un bon mur de pedra o rocalla s’han de seguir un sèrie de passos que a continuació detallem:

 

Primer s’ha de fer una bona fonamentació, aquesta ha de tindre la profunditat suficient per poder suportar les càrregues que te dita escullera, normalment aquesta fonamentació es fa amb la mateixa pedra que després es farà el mur de pedra, ha d’estar ben assentada i sobretot ha d’estar en contacte amb el terreny ferm.

 

Segon s’ha de començar a col·locar les pedres de més gran tamany a la base de la rocalla per així donar consistència al mur de pedra i ha de tenir una lleugera inclinació cap al costat on suportarà la terra.

 

Tercer  una vegada tenim la base ben assentada anem col·locant la resta de pedres una sobre l’altre entrelligant-les entre si per així obtenir una millor estabilitat, col·locant pedres de gran tamany i pedres de menor tamany, d’aquesta forma aconseguirem una major estabilitat del mur de pedra.

 

Quart per acabr el mur de pedra o rocalla i a sobre donar-li un toc més bonic es pot col·locar plantes entre els forats de les pedres, això ajudarà a que la terra de darrera del mur s’estabilitzi millor ja que les arrels ajudaran aquesta feina.

 

Això són quatre pasos molt bàsics de com s’ha de fer un mur de pedra o rocalla, en el nostre cas avanç de començar qualsevol mur o escullera fem una visita on es tindrà que construir i analitzem tots els detalls per que aquest mur de pedra que construirem sigui el més estable possible, aquesta es una de les nostres diferencies, ja que per nosaltres el que prima es la qualitat dels murs o rocalles.

 

Construcció de murs de pedra

construccion muro de piedra barcelona, construccion rocalla barcelona, construccion escullera barcelona

Un dels tipus de contenció de terres més bonics que hi ha  és el que es realitza amb pedra, aquest tipus de mur rep diversos noms com rocalla, escullera o simplement murs de pedra.

 

Per la construcció d’aquest tipus de mur s’utilitzen pedres de gran tamany, aproximadament d’un metre cúbic.

 

Les millors són les que tenen forma quadrada ja que l’encaix entre elles es millor, però hi ha tot tipus de pedra que es pot utilitzar com els bolos de granet.

 

Aquest tipus de mur a part de fer la funció de suport de terres també per la seva bellesa s’utilitza a la jardineria, per igualar les cotes dels jardins o bé per ressaltar algun tipus de vegetació.

 

 

Muros Dolmen té nova Web

construccion muro de piedra barcelona, construccion rocalla barcelona, construccion escullera barcelona

logo-dolmen_black

 

 

Zona Privada Powered By Agencia Marketing Online